Tło chemipol

Środek przeciwzbrylający FAMAK

Środki antyzbrylające CHEMIPOL Co Sp. z o.o.

Środek przeciwzbrylający FAMAK

Famak jest ciekłym polikondensatem formaldehydowo-mocznikowym

Zastosowanie:

Famak stosowany jest do utwardzania granul mocznika przez powlekanie powierzchni granul. Środek stosuje się do powlekania zewnętrznego surowych granul mocznika w bębnach lub na przesypach taśmociągów transportowych.

Efekty zastosowania Famaku:

- brak pylenia na stanowiskach pracy podczas magazynowania , przeładunku
- emisja wolnego formaldehydu na stanowiskach pracy nie przekracza NDS 0,5 mg N/m3
- powleczony mocznik nadaje się do celów nawozowych i technicznych
- zwiększenie wytrzymałości statycznej i dynamicznej granul mocznika

Właściwości

Wygląd: ciecz
Zapach: charakterystyczny
Lepkość: 50-200 mPas (w t. 20 °C)
Gęstość: 1,200-1,300 g/cm3 (w t. 20 °C)
pH: 7,5 - 9,0 (10% roztworu)
Formaldehyd wolny, % wag.: 2-4
Rozpuszczalność w wodzie: całkowita

Pakowanie i magazynowanie

Famak pakuje się do autocystern, cystern kolejowych izolowanych, kontenerów polietylenowych o pojemności 1000 l, lub innych opakowań uzgodnionych z odbiorcą i przewoźnikiem o ile zabezpieczają produkt nie gorzej niż wyżej wymienione opakowania.

Famak należy magazynować w zamkniętych pojemnikach lub do tego celu dostosowanych zamkniętych zbiornikach (zbiorniki z betonu wyłożone od wewnątrz epoksydową wykładziną, zbiorniki ze stali kwasoodpornej)

Temperatura przechowywania: ok 20 °C
Trwałość produktu: 60 dni od daty produkcji

Transport

Famak może być przewożony cysternami kolejowymi lub autocysternami.

Toksyczność, środki ochrony i inne

Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośnie potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwanie wykorzystanych produktów.

Informacje zawarte na tej stronie podano w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Podane informacje na temat tego produktu określają jego parametry jedynie w przybliżeniu i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Szczegółowe dane dotyczące parametrów oraz ich dopuszczalnych zakresów znajdują się w Świadectwie Jakości wyrobu. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian do niniejszej informacji technicznej będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.