Tło chemipol

Środek przeciwzbrylający AFF10

Środki antyzbrylające CHEMIPOL Co Sp. z o.o.

Środek przeciwzbrylający AFF10

AFF 10 jest to produkt bazujący na mieszaninie gaczy parafinowych oraz specjalnego rodzaju amin

Zastosowanie:

AFF10 stosowany jest jako środek kondycjonujący stosowany przy produkcji nawozów sztucznych zapobiegający zbrylaniu podczas transportu i magazynowania - tzw. antyzbrylacz.

Efekty zastosowania AFF10:

- brak pylenia na stanowiskach pracy podczas magazynowania , przeładunku

Właściwości

Wygląd: ciało stałe (w temp. pokojowej), o barwie od żółtej do brązowej
Zapach: charakterystyczny
Lepkość: max. 20 mm2/s (w t. 100 °C)
Gęstość: min. 0,8 g/cm3 (w t. 70 °C)
Liczba aminowa: min. 18 mgKOH/g
Temperatura krzepnięcia: 48 °C

Pakowanie i magazynowanie

AFF10 pakuje się do autocystern, cystern kolejowych izolowanych, kontenerów polietylenowych o pojemności 1000 l, lub innych opakowań uzgodnionych z odbiorcą i przewoźnikiem o ile zabezpieczają produkt nie gorzej niż wyżej wymienione opakowania.

AFF10 należy magazynować w zamkniętych pojemnikach lub do tego celu dostosowanych zamkniętych zbiornikach (zbiorniki z betonu wyłożone od wewnątrz epoksydową wykładziną, zbiorniki ze stali kwasoodpornej)

Temperatura przechowywania: 60 – 90 °C
Trwałość produktu: 90 dni od daty produkcji

Transport

AFF10 może być przewożony cysternami kolejowymi lub autocysternami.

Toksyczność, środki ochrony i inne

Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośnie potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwanie wykorzystanych produktów.

Informacje zawarte na tej stronie podano w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Podane informacje na temat tego produktu określają jego parametry jedynie w przybliżeniu i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Szczegółowe dane dotyczące parametrów oraz ich dopuszczalnych zakresów znajdują się w Świadectwie Jakości wyrobu. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian do niniejszej informacji technicznej będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.