Tło chemipol

Kontakt

CHEMIPOL Co Sp. z o.o.

Siedziba Spółki

Pustków-Osiedle 59G
39-206 Pustków 3
+48 14 681 62 77
+48 14 682 15 75
biuro@chemipolco.pl
CHEMIPOL Co Sp. z o.o.

Biuro Zarządu

ul. Monte Cassino 24
70-467 Szczecin
+48 91 423 63 19
+48 91 423 63 20
+48 91 423 63 21
biuro.szczecin@chemipolco.pl