Tło chemipol

Historia firmy

Wytwarzamy produkty ropopochodne od 1993 roku.

Slide Background

1993

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CHEMIPOL Co Spółka z o.o. rozpoczęło działalność w 1993 roku. zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, pod numerem KRS 0000005965. Spółka zajmowała się działalnością handlową i obrotem nawozami sztucznymi.

1996

Zmodernizowany został profil działalności. Prowadzone prace naukowo – badawcze nad nowymi produktami pozwoliły wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom rynku chemicznego.

1997

Spółka w oparciu o własną technologię uruchomiła produkcję polikondensatu do powlekania mocznika używanego do celów rolniczych i technicznych.

1998

Rozpoczęte zostały prace nad produkcją i wdrożeniem emulsji parafinowej na rynek.

2001

Spółka PPH CHEMIPOL Co zawiązała spółkę PPHU „Erg Chem” w Pustkowie z udziałem Zakładów Tworzyw Sztucznych „Erg” Pustków S.A. W nowo powstałej Spółce rozpoczęto produkcję emulsji parafinowej wg opatentowanej technologii PPH CHEMIPOL Co Spółka z o.o.

2004

Spółka PPH CHEMIPOL Co wykupiła udziały od ZTS „Erg” Pustków S.A. i została 100% udziałowcem Spółki PPHU „Erg Chem” w Pustkowie.

2007

Nastąpiło połączenie spółek PPH CHEMIPOL Co Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz PPHU „Erg Chem” Sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie w trybie w art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

Siedzibę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego CHEMIPOL Co Spółka z o.o. przeniesiono do Pustkowa.

2011

Nazwa spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CHEMIPOL Co Spółka z o.o. zmieniona została na CHEMIPOL Co Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2015

Wprowadzono na rynek nowe produkty.