Tło chemipol

Emulsja parafinowa XP80

Emulsje parafinowe CHEMIPOL Co Sp. z o.o.

Emulsja parafinowa XP80

Anionowa emulsja parafinowa typu O/W o zawartości 48 - 52% parafin.

Zastosowanie:

Produkcja płyt wiórowych, OSB, HDF, MDF (środek hydrofobowy). Zawiera wyselekcjonowane, stałe składniki woskowe, zapewniające wysoką jakość produktu. Dzięki temu uzyskuje się ulepszone parametry pęcznienia płyt i zabezpieczenia na brzegach, a także zdecydowanie lepsze możliwości lakierowania i powlekania w porównaniu ze standardową dyspersją.

Właściwości

Wygląd: ciecz, o barwie od mleczno-białej do żółto-beżowej
Zapach: charakterystyczny dla parafin
Lepkość: max. 500 mPas (w t. 20 °C)
Gęstość: min. 0,910 g/cm3 (w t. 20 °C)
pH: 8,0 – 10,0
Wielkość cząstek*: do 550 nm

* - średnica hydrodynamiczna, uzyskana metodą DLS

    Produkt wykazuje:
  • - niską wrażliwość na ścinanie
  • - dobrą penetrację
  • - dobrą spływność
  • - niską pienność
  • - łatwość dystrybucji
  • - dobrą stabilność
Pakowanie i magazynowanie

Emulsję parafinową pakuje się do autocystern, cystern kolejowych izolowanych, kontenerów polietylenowych o pojemności 1000 l, bębnów stalowych ocynkowanych o pojemności 200 l lub innych opakowań uzgodnionych z odbiorcą i przewoźnikiem o ile zabezpieczają produkt nie gorzej niż wyżej wymienione opakowania.

Emulsję parafinową należy magazynować w zamkniętych pojemnikach lub do tego celu dostosowanych zamkniętych zbiornikach zaopatrzonych w wolnoobrotowe mieszadła.

Temperatura przechowywania: 10 – 30 °C
Trwałość produktu: 90 dni od daty produkcji
Mieszanie: raz na tydzień (przez około 15 min., 20-30 obr./min)

Transport

Emulsja parafinowa XP80 nie podlega klasyfikacji RID i ADR i należy ją transportować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami transportowymi.

Toksyczność, środki ochrony i inne

Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośnie potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwanie wykorzystanych produktów.

Informacje zawarte na tej stronie podano w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Podane informacje na temat tego produktu określają jego parametry jedynie w przybliżeniu i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Szczegółowe dane dotyczące parametrów oraz ich dopuszczalnych zakresów znajdują się w Świadectwie Jakości wyrobu. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian do niniejszej informacji technicznej będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.